pobierz film

„Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań” (CLIP) w Swarzędzu zapewnia kompleksową obsługę inwestycyjną. Bez względu na rodzaj przedsięwzięcia, spełnimy wszystkie wymagania w zakresie inwestycji produkcyjno-logistycznych.

Zapewniamy doskonale położone i dogodne komunikacyjnie tereny pod inwestycje, projekty architektoniczno - budowlane, atrakcyjne finansowanie, kompleksową realizacje obiektów oraz ich wynajem.

Na naszych terenach inwestycyjnych powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmująca 80 ha położonych w Swarzędzu; umożliwia ona firmom inwestującym na tych terenach zwolnienie z podatków do roku 2017.

clip Sp. z o. o.
ul. Rabowicka 6
62-020 Swarzędz - Jasin

Wynajem powierzchni magazynowej:
Tel. +48 61 65 98 951

www.clip-group.com
zdjecie

STS Logistic Sp. z o.o., z siedzibą w Swarzędzu, ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz-Jasin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania pod numerem KRS 0000377305,     
NIP 7773196380, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 19.173.500,00 PLN. Tel.: +48 61 89 75 300, Fax.: +48 61 81 81 389

Wykonanie: YELLOWTEAM.PL